Wet bescherming persoonsgegevens

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens van huurders aan derden, zonder hun uitdrukkelijke toestemming. Wij houden ons in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij diverse gegevens vast.
Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om u gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te sturen en/of uw mening daarover te vragen.
Indien u geen prijs stelt op het toezenden van informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een email te sturen aan: